U mag de foto’s op allerlei manieren publiek maken (bijv. op Facebook of andere social media), maar u dient daarbij altijd de copyright informatie te vermelden:
Copyright by Liane Boddaert – www.liane-pictures.nl.

 1. U mag de foto’s niet zelf nogmaals nabewerken, of op een andere manier veranderen met programma’s zoals Photoshop, Lightroom of Picasa.

Overige rechten en plichten

 1. Ziekte of afwezigheid: – Bruiloft: Bij ziekte of afwezigheid op korte termijn (dat is, binnen 2 maanden voor de bruiloft) zorg ik voor vervanging. –  Overige opdrachten: zo mogelijk verzetten we de afspraak.
 2. Offerte
  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Betaling
  1 – De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum bij Liane Boddaert per bank binnen te zijn.
  3.2 – Na betaling zullen de foto’s naar u worden verzonden via www.wetransfer.com (of anders wanneer dit is afgesproken).
  3.3 – U dient deze factuur op onjuistheden te controleren. Wanneer u niet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met relevante redenen heeft afgewezen en aan Liane Boddaert hebt geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van u op reclamatie.
 4. Uw foto’s blijven het eigendom van Liane Boddaert – De foto’s zullen echter niet gepubliceerd worden zonder Uw uitdrukkelijke toestemming.
 5. Originele foto’s kunnen niet opgevraagd worden, tenzij anders is afgesproken.
 6. Klachten:
  Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk aan Liane Boddaert te worden medegedeeld.
 7. Aansprakelijkheid Liane Boddaert
  Liane Boddaert is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Liane Boddaert. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Met vriendelijke groet,

Liane Boddaert

BTW nr.: NL154001922B01

KvK nr : 64961907

NL71 INGB 0000906565

t.n.v. R. Boddaert-Vrijhoeven